Archives for Günlük Okunacak Dualar

Korkulu Rüya Görenin Okuyacağı Dua

allahKorkulu Rüya Görenin Okuyacağı Dua

ANLAMI: “Allahım, şeytanın işinden ve kötü rü­yalardan sana sığınırım.”

AÇIKLAMA: Bir kimse kötü bir rüya gördüğünde sol tarafına üç defa tükürmeli, ‘Eûzü billahi mine’ş- şeytânirracîm’ demeli ve diğer tarafına dönerek yat­malıdır.Veya: Âyetü’l-Kiirsî ve ezan okumalıdır

Bu Yazıyı Bu Kelimelerde Buldular:

Barışma Duası

Barışma Duası

Barışma Duası

İnsanlar herkesle iyi anlaşacak diye bir kural yoktur ama dinimizce birine küsmek iyi karşılanmaz. Sizde birisine küstünüz ama barışmak istiyorsanız aşağıdaki duayı okursanız mutlaka faydasını göreceksiniz..

Fatiha suresini okuyorsunuz daha sonra
Sûre-i A’li İmran, Ayet 49)-99 kere okuyorsunuz
sonra
Hz. Ayşenin Mağrifet duasını okuyorsunuz.

“Allahümme inneke affüvvün,Kerimün tühibbül’afve ve fa’fü anni’diye dua et’diye buyurdu.
MANASI:”Allahım şübhesiz (gerçek) ki sen affedicisin.Kerem sahibisin

sonra
100 kere selavat getiriyorsunuz peygamber efendimize
sonra
Fatiha suresini okuyup şöyle niyet ediyorsunuz..

Ya Rahman Ya Allah Ya Kadir Ya Latif Okuduğum duaları Peygamber efendimizin ruhuna sonra gelen tüm peygamberlerimize Annesine babasına eşine çocuklarına Evliyalar güzeli Abdulkadir geylani hazretlerinin ruhuna Veysel karani hazretlerinin ruhuna tüm evliyaların ruhuna senin şehitlerin ruhuna tüm ümmetin ruhuna hediye eyliyorum.

Bu Yazıyı Bu Kelimelerde Buldular:

Servet kapısını açan hüddamı çağırma

Kırk gece yatsı namazından sonra 1002 defa bu duayı okuyan kimseye ihlas suresinin hadimleri okuyanı hayatının sonuna kadar geçindirecek bir rızık kapısı açarlar ve büyük bir servet verirler. Okuma zamanı devamlı buhur yakılır.

Bismillahirrahmanirrahiym.kul hüvellahü ehad.allahüs samed akşin akşin makşin makşin şelşeliın şelşeliın şelubin şelubin ecib ya eba hamidil hindiyyi ve tevekkel bi celbi nefekati minel ğaybi bi hakkı lem yelid ve lem yuled ve lem yekün lehu küfüven ehad.

Bu Yazıyı Bu Kelimelerde Buldular:

Akşam Okunacak Dua

Akşamları okunacak dua

Akşamları okunacak dua

Akşam olduğunda hangi dua okunmalı, akşam okumamız gereken dualar, akşam duaları, akşam namazından sonra okunacak dualar.

Sabah-akşam üç defa (Euzü billahis-semiil âlimi mineşşeytanirracim) diyerek Haşr suresinin son üç âyetini okuyana yetmiş bin melek dua eder, ölünce de şehid olur.

Küfre düşenin bütün ibadetleri yok olur. Onun için küfre düşüren söz ve işleri bilmelidir! Şirke düşmekten korunmak için de sabah-akşam (Allahümme inni euzü bike min en üşrike bike şeyen ve ene âlemü ve estağfirüke lima la âlemü inneke, ente allamülguyub) duasını okumalıdır!

Sabah-akşam üç defa Besmele çekerek (Bismillahillezi, la yedurru maasmihi şeyün fil erdi vela fissemai ve hüvessemi-ul-âlim) okuyan, büyücülerin, zalimlerin şerrinden ve her çeşit zarardan korunur.
Okunacak dualar çok ise de, birkaçını bildirelim!

Sabah ve akşam namazlarını kılıp dua ederken yedi defa (Allahümme ecirni minennâr) demelidir! Bunu okuyan Cehennemden kurtulur.

(“Allahümme mâ esbaha bî min ni’metin ev bi ehadin min halkıke, fe minke vahdeke lâ şerîke leke, felekel hamdü ve lekeş-şükr” duasını, gündüz okuyan o günün, akşam okuyan o gecenin şükrünü ifa etmiş olur.) [M. Rabbani 3/17] (Akşam esbaha yerine emsâ denir.)

Bu Yazıyı Bu Kelimelerde Buldular:

Güzel Ahlak ve İyi Huy İçin Okunacak Dua

Güzel Ahlak ve Huy İçin Dua

Güzel Ahlak ve Huy İçin Dua

Bir kimse 400 defa ” Yâ Kuddus Celle celalühü” zikrine devam ederse, Allahü Teâlâ’nın izniyle, o kişinin yada niyet ettiği kişinin bütün kötü ahlakları güzel huy ve davranışlara dönüşür.

Erbai’n-i İdrisiyye’den 33 ncü isim olan;

Bu ismi şerifi şu şekilde  de okuyabilirsiniz.

“Ya kuddusüt tahiru min külli suin fe la şey’e yüazühu min halkıhi ”

” Ey bütün kötülüklerden pak ve temiz olan Allah! ki bütün mahlûkatı içerisinden hiçbir şey o’na denk olamaz.Yâ Kuddûs!”

 

“Ey Rabbimiz! Bizim bütün ayıp ve afatlardan pakla.Ve bizi işlediğimiz günah ve suçlardan temizle.”

Bu Yazıyı Bu Kelimelerde Buldular:

Hakkı Görme Duası

İmtihan sahnesi olan bu fâni dünyada tüm hatalar olanı olduğu gibi görememekten ileri gelmektedir. İnsan doğruyu olduğu gibi görse hiç ayrılmaz. Eğriyi eğri olarak görebilse hiç onun peşinden gitmez.
Nice gâfiller vardır ki kendilerini hak yolunda sanırlarda halbukî tâ bâtılın kucağındadır. İşte bu mübârek duâyı okumalı ve hakkı hak olarak görebilmek için Allah’dan her nefes yardım ve imdât niyâz etmelidir.

HAKKI GÖRME DUÂSI

“Allâhümme, erinel’Hakka hakkan, …read more

Şerlerden Allaha Sığınma Duaları

“Allâhümme innî eûzü bike min şerri mâ alimtü ve min şerri mâlem a’lem”
Manâsı: “Allâhım! Bildiğim ve bilmediğim bütün kötülüklerden sana sığınırım.”

Resûlullâhın (A.S.) bu mübârek duâsını okuyan kimse daima Allâh’ın himayesinde yaşamaya hak ka*zanmiş demektir. İhlâslı olarak bu mübârek zikirlere devam etmelidir.

“Allâhümme innî eûzü bike minel’fakri vel’kılleti vez’zilletik ve eûzü bike min en azlime ev uzleme.”
Manâsı: “Allahım! Fakirlikten, azlıkdan, zilletden (zelil ve hakirlikden) sana sığınırım. Başkalarına haksızlık etmekden ve haksızlığa uğramakdan sana sığınırım.” …read more

Bu Yazıyı Bu Kelimelerde Buldular:

Camiye Girerken Okunacak Dua

İzâh:
Bir mü’min için en büyük vasıf (özellik) Allah nûruyle bakmaktır. Allah’ın nûru bir mü’min için en büyük ni’mettir. Sevgili Peygamberimiz (A S.) Hadis-i Şerifinde: “Mü’minin ferasetinden ittikâ edin. Çünkü O, Allâh nûruyle bakar” buyuruyor.
İşte bu nûr duâsı, mü’min ve müslümanlar için en büyük dilek ve niyazı dile getirmektedir.

CÂMİYE GİDERKEN OKUNAN DUÂ

“Allâhümmec’al fıy kalbiy nûran, vefiy lisâniy nûran, vefiy sem’îy nûran, vefiy basariy nûran, vefiy şa’riy nûran, ve beşeriy nûran, ve fiy lahmiy nûran, ve fiy demiy nûran, an yemiyniy nûran, ve an şimâliy nûran, ve emâmiy nûran, ve halfiy nûran, ve fevkıy nûran, ve tahtiy nûran. Allâhümme a’tıniy nûran ve zidniy nûrâ.”

Ma’nâsı: “Allah’ım! Kalbimi, dilimi (lisânımı), kulağı*mı, gözümü, tüylerimi (saçımı), cildimi (derimi), etimi, ka*nımı, sağımı, solumu, önümü, arkamı, üstümü, altımı nur kıl (nurlandır) Allah’ım! Bana nûr ver, nurumu dâima ziyadesiyle lutfeyle” demektir:

Yatarken Okunacak Dua

YATARKEN OKUNACAK DUA
Yatmadan evvel eller bitişik olarak açılarak,
1 Fâtiha , 3 İhlâs-ı şerif, 3 Felak ve 3 nas sûresi okunur. Avuç içlerine “hü” diye üflenir ve ellerle vücudun her tarafına sürülür. Bu üç defa yapılır.

Yatağa girdikten sonra ise:

“Allahümme bismike emûtü ve ahyâ,” duası – okunur.
Sağ yanak, sağ elin içine konularak sağ taraf üzerine yatılır. Manası: Allahım senin isminle uyur senin isminle uyanırım.

Bu Yazıyı Bu Kelimelerde Buldular:

Anne Baba Hakkı İçin Dua

Hepimiz anne ve baba sahibiyiz. Çoğumuzun ise anne ve babası bu dünyadan göçüp gitmiştir Onlar hayatta iken biz kendilerine iyilik ve ihsanda bulunmadık ve onları çok üzdükse, onların üzerimizdeki haklarını ödemenin bazı yolları vardır. Bunlardan biri onlar hakkında devamlı dua etmektir ki, bilhassa namazlarda ettehıyyatü salli-barik dualarından sonra “Rabenağfirlî ve livâlideyye ve lilmü’miniyne yevme yekü mül hısâb” duasına devam etmelidir.

Bir de şöyle bir namaz vardır:

Mübarek gecelerde veya hafta içinde çarşambayı perşembeye bağlayan gece, akşamla yatsı arasında, 2 rek’at olarak kılınır.
Her rek’atte:
7 Fâtiha-i şerîfe,
7 Âyetül kürsî,
5 İhlas-ı şerif,
5 Felak ,
5 Nâs sûresi okunur.
Bu namazın sevabı anne-babaya hediye edilir.

Bu Yazıyı Bu Kelimelerde Buldular:

Rss - SitemapListeNur.de - islami siteler listesi