Kısmet Açilmasi İçin Dua Bir bardak temiz su alinir ve bunun üzerine 101 defa asagidaki ayetlerokunup üflenir.Kismeti kapali olan,evlenmek isteyipte birini bulupevlenemeyen kisi bu sudan içer.Bu isleme 21 gün devam edilir.Hem kismeti açilir hemde üzerinde bir baglilik varsa Allahin izniyle çözülür.Inna fetahna leke fethan mübina.Ve fütihatis semaü fekanet ebvaba

Besmele çekerek “Bismillahi mecraha ve mürsaha inne rabbi le gafururrahim” (Hud 41) ayet-i kerimesini okursa, (74) otobüs, tren, taksi gibi her vasıtaya binerken okuyanın kazadan, belâdan, boğulmaktan korunacağı da bildirilmiştir

Gök gürültüsü işitilince okunacak dua Manası: “Allah’ım! Bizi gazabınla öldürüp, azabınla helak etme. Bizi azab ve gazabından koru Allah’ım!” “Peygamberimiz (s.a.v.), gök gürültüsünü işittiği vakit (bu duayı) okurlardı.”294 Gök gürültüsü işitilince okunacak dua Sübhâne men yüsebbihur ra’dü bi hamdihî vel melâiketü min hıyfetih* Tirmizî, Ibni Ömer (r.a.)’dan rivayet etmiştir. Tirmizî, Ibni Omer (r.a.)’dan rivayet etmiştir. Rasulü […]

İMANI KORUMA DUASI  “Yâ Hayyu yâ Kayyûm, yâ Bedîa’s-semâvâti ve’l-ardi, yâ ze’l-celâll ve’l-ikrâm. Yâ Allâh, Yâ Allah. Lâ ilâhe illâ ente. Es’elüke en tuhyiye kalbî bi nûri mâ’rifetike yâ erhame’r-râ-himîn.” ANLAMI: “Ey. ölmeyen, diri ve Kayyûm olan Rab- bim, Ey yerleri ve gökleri en güzel bir şekilde yoktan var eclen, ey celâl ve ikram sahibi […]

“Eûzü bi kelimâti’llâhi’t-tâmmeti min ğadâbihi ve min şerri ibâdlhî ve min hemezâti’ş-şeytâni ve en yahdurûn.” (Hâlid ibnu’i Velid (ra). Muvatta. Şi’r 9, (2. 950) Uykuda Korkulduğunda Okunacak Dua ANLAMI: “Allah’ın kızmasından, kullarının şer­rinden, şeytanın vesvesesinden ve her tüıiü kötülük­lerden Allah’ın eksiksiz kelimelerine sığınıyorum.”

“Allah’ım! Gazabından, insanların şerrinden, şey-tanların dürtüştürmelerinden ve huzuruma gelmelerinden Allah Teala’nın tastamam kelimelerine sığınırım.” Uyksunda korkan kimsenin okuyacağı dua “Peygamber Efendimiz uykuda korkan kimselere bu duayı öğretirlerdi.”302 “Abdullah b. Amr (r.a.) büyük çocuklarına bu du¬ayı öğretir, küçük çocuklarının da yazarak üzerlerinde ta¬şımalarını sağlardı.”303 “Bir kimse Nebiyy-i Muhterem’e gelip gece uy¬kuda korktuğunu söyledi. Rasulü Ekrem (s.a.v.) […]

“Sizden biriniz hoşuna gidecek bir rüya görürse rüya Allah’tandır. Bunun için Allah’a hamd etsin ve onu söylesin.”305 Korkulu rüya gören kimsenin okuyacağı dua O “Sizden biriniz kötü bir rüya görürse, üç defa sol tarafına tükürsün ve üç defa: “Eûzü billahi mineş şey tânir radın” diyerek taşlanmış şeytanın şerrinden Allah’a sığınsın ve yattığı taraftan öte tarafa dönsün.” […]

tn_phileum_header_logo

İslamiyetde Müslümanlara tuvalete girerken de ne yapılması gerektiğini açık açık izah edilmiştir. İşte tuvalete girerken hangi dua okunur, neler söylenir hepsini bir gözden geçirelim; 1-Tuvalete girerken sol ayakla girmek, çıkarken sağ ayakla çıkmak. 2-Tuvalete girerken “ALLAHümme inni euzü bike minerricsil habisi muhbusi mineşşeytanirraciym.” çıkarken de “Elhamdülillahi anil eza ve afani” demek. 3-Tuvalete tükürmemek, orada konuşmamak, […]

YatarkenYatarken Hangi Duayı Okumalıyız Okuyacağımız Duanın Manâsı: “Allah’ım! Kendimi sana teslim ettim, yüzümü sana çevirdim, işimi sana havâle ettim (ısmarladım, bıraktım), sana itimât ettim, seni dilerim ve senden korkarım. Sen’den başka sığınacak (İlâh), senden başka kurtaracak (halâs kâr) yoktur; halâs ve himaye ancak sana aittir. Allah’ım indirdiğin kitabına inandım ve gönderdiğin Peygamberine iman ettim” demektir. […]

-        istersen dua edeyim. İstersen sabret. Sabret­mek senin için daha hayırlı olur, buyurdu. Görme engelli zat: –        Dua etmeni istiyorum. Yardım edecek kimsem yoktur, bu yüzden sıkıntı çekiyorum, deyince Pey­gamberimiz ona şu tavsiyeyi yaptı: –        Önce bir abdest al. Sonra şu duayı oku: Görme Engellilerin Okuyacağı Dua “Ya Rabbi! İnsanlara rahmet olarak gönderdi­ğin sevgili Peygamberin […]