“Allahım, ben senin kulunum, kulunun oğlu­yum, senin avucunun içindeyim, alnım senin elin­de. Hakkımdaki hükmün caridir. Kazan ne olursa hakkımda adalettir. Kendini tesmiye ettiğin veya kitabında indirdiğin veya nezdinde mevcut gayb hâzinesinden seçtiğin, sana ait her bir isim adına senden Kur’ân’ı kalbimin bahan, sıkıntı ve gamla­rımın atüma vesilesi kılmanı dilerim.” Sıkıntı Duası Bu duayı okuyan her […]

Günahların affı için hangi dualar etkili olabilir, bir başkasının günahlarının affedilmesi için ben hangi dualarım okuyabilirim gibi soruları kafanıza çokmu takıyorsunuz? Her günahın affı için, kalp ile tevbe etmek ve dil ile istigfâr etmek ve beden ile kaza etmek lâzımdır. Yüz kere tesbîh etmek, yâni “Sübhânallah-il-azîm ve bi-hamdihi” demek ve sadaka vermek ve bir gün […]

Rüya anlatana karşı yapılacak dua Manası: “Hayır gör ve hakkında hayırlı olsun.” “Rasulü Ekrem (s.a.v.) rüya gördüm diyen kim¬selere bu şekilde mukabele ederdi.” Rüya anlatana karşı yapılacak dua Kitabü İbni’s-Sünnî’de rivayet olunmuştur. Kitabü İbni’s-Sünnl’de rivayet olunmuştur. Rüya anlatana karşı yapılacak dua nedir,bu dua nezaman ve nasıl okunmalıdır ?

“Elhamdü li’llâhi’llezî sekânâ azben fürâten bi rahmetihî, ve lem yec’altıü milhan ücâcen bi zünûbinâ.” Su İçildiğinde Okunacak Dua ANLAMI: “Şefkat ve merhametiyle bize tatlı ve lezzetli su içiren, günahlarımız yüzünden suyumuzu acılaştırıp tuzlu kılmayan Rabbimize hamdolsun.”  Su İçildiğinde Okunacak Dua “Allâhümme bârik lenâ fîhi ve zidnâ minhü.” ANLAMI: “Allahım, içtiğimiz bu suyu (veya sütü) bize […]

GENÇLİK DUASI Ebu Katade anlatıyor: –   Zu-kared gazvesinde, Allah Resûli’ı bana: –   Islâm düşmanı Mes’adeyi sen mi öldürdün? diye sordu. –   Evet ya Resûlallah! dedim. Buna sevindi ve: –   Allahım, Ebu Katade’nin saç ve cildini mübarek et (kuvvetlendir), diye dua etti,Daha sonra, bana: –   Yüzündeki yara nedir? diye sordu. – […]

Öfkeli Halde Okunacak Dualar Kızgınlık halinde şöyle duâ edilir: “Allahummâğfir lî zenbî ve’zheb ğâyza kalbî ve ecirnî mine’ş-şeytâni’r-racîm (Allahım, günahımı bağışla, kalbimin öfkesini gider, beni kovulmuş şeytandan uzak tut.)

Derdlerden kurtulmak için ve murâda kavusmak için besyüz kerre okunur. Evvelinde ve âhirinde yüzer def’a salevât-i serîfe okuyup duâ etmelidir. Ayrica su duâ da okunmalidir. Yâ Allahü biketehassantü ve biabdike ve resûlike seyyidine Muhammedin sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem estecertü.

ANLAMI: Rabbimiz!İnandık,artık bizi bağışla,bize mehamet et.Sen merhametlilerin en iyisisin. Kul tövbe ettiğinde, Allah onun günahlarını amelleri kaydeden hafaza meleklerine unutturur Aynı şekilde onun günahı işleyen organlarına da unuttururGünahı işlediği yerdeki suç, delil ve izlerini de yok eder Ta ki, Allah’ın huzuruna vardığında günah işlediğine dair, aleyhinde şahitlik edecek hiçbir şey bulunmasın Hadis-i Şerif (İbn-i Asakir)